kliknij: kontakt
KRS 0000380387
REGON 241898158

fundacjainspiracja@gmail.com
ważne:

link link link link linkZapisane w kalendarzu
Mandragor Nowa spółdzielnia

Z inicjatywy Fundacji powstała Usługowa Spółdzielnia Socjalna Mandragor. Jest to pierwsza spółdzielnia socjalna założona przez osoby prawne w Częstochowie. Założycielami USS Mandragor są organizacje pozarządowe: Fundacja Inspiracja i Fundacja Berenike. Kandydaci na pracowników spółdzielni socjalnej brali udział w cyklu szkoleń i wizyt studyjnych zorganizowanych w ramach projektu JOWES.
OKPSOKPS Konferencja na Jasnej Górze

Fundacja była współorganizatorem XIII Ogólnopolskiej Konferencji Pracowników Socjalnych (wraz z Ośrodkiem Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych Centrum AV oraz Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, Zakładem Pracy Socjalnej Akademii im. Jana Długosza, częstochowskim PCPR i MOPS). Trzydniowa konferencja (27–29 maja), zorganizowana w Częstochowie na Jasnej Górze, miała w 2013 r. temat przewodni: Pomoc społeczna a wyzwania ekonomii społecznej.
Problemy Społeczne Problemy Społeczne

Fundacja podjęła współpracę z czasopismem Problemy Społeczne, którego adresatami (i prenumeratorami) są placówki instytucjonalnej pomocy społecznej w całym kraju. Efektem współpracy jest drukowany w czasopismie cykl publikacji na temat ekonomii społecznej autorstwa prezesa Fundacji.
Młody Wolontariusz Grupa Robocza Ekonomii Społecznej

Z inicjatywy Fundacji założona została Grupa Robocza Ekonomii Społecznej (GRES). Ten nieformalny twór powołali do życia przedstawiciele osób prawnych (Fundacja Inspiracja, Spółdzielnia Socjalna Audytor, Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Beta, Poligraficzno–Wydawnicza Spółdzielnia Socjalna Eko–Edytor). W ramach działań Grupy zorganizowano cztery konferencje na temat współpracy gospodarczej podmiotów ekonomii społecznej połączone ze zwiedzaniem Jasnej Góry, Książa, Olsztyna i Złotego Potoku oraz szereg spotkań roboczych w województwach śląskim i dolnośląskim. Materialnym efektem współpracy w ramach Grupy jest publikacja książki "Młody Wolontariusz – przyjaciel przyrody" wydanej w nakładzie 300 egz. przez spółdzielnię Eko–Edytor w ramach realizowanego przez spółdzielnię Audytor projektu finansowanego przez RCWIP z dotacji FIO.
Dąbrowa Górnicza Inkubatory Społecznej Przedsiębiorczości

Fundacja bierze udział od 2011 r. w szkoleniach i prezentacjach organizowanych przez Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości (ISP) w Dąbrowie Górniczej. Po utworzeniu w 2012 r. ISP w Częstochowie, także z nim Fundacja nawiązała współpracę.
International Year of Forests Czas na las

Kontynuując działania Międzynarodowego Roku Lasów (ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych), Fundacja podpisała umowę o realizacji Programu "LAS NA PRZYSZŁOŚĆ" w partnerstwie z Poligraficzno-Wydawniczą Spółdzielnią Socjalną Eko-Edytor. Będziemy wspólnie działać na rzecz ochrony lasu, oszczędzania papieru i wspierania produktów ekologicznych.
Wielkopolskie Targi Przedsiębiorczości Społecznej

Poznań Poznań Poznań Poznań Poznań Poznań Poznań Poznań Poznań Poznań Poznań Poznań Poznań Poznań Poznań Poznań Poznań Poznań Poznań Poznań Poznań Poznań Poznań Poznań